گوشی

گوشی‌ای که روز مرد برای همسری خریده بودم رو دزد برد ... ازش می‌پرسه چرا گوشیت خاموشه،‌ همسری با سر پایین می‌گه نمی‌دونم چرا حواسم نیست و نمی‌تونم گوشی درست نگه دارم.

نگاهشو عاقل اندر سفیه می‌کنه و با پوزخند میگه نه اینطوری نیست، اصلاً گوشی‌هایی که نسیم برات می‌خره به دستت نمی‌افته ...

خواستم بگم یه همچین برادر شوهری دارم من

/ 3 نظر / 9 بازدید
امین

میگفتین یه بار خودشون براش بخرن!

ماريا

خب بالاخره پسر به پدرش میره دیگه

اینطور که بوش میاد بدجور خانواده ای دارند این شوهرت اینا خدا به داد برسه