ای عشق ِ دور

ای عشق ِ دور
.
ای رفیق ِ روزگار قدیم
.
ای ابر ِ بی بار
.
ای سنگ دل
.
چشمانم خشکند
کویر دلم باران می خواهد
.
گلویم خشک است
آب میخواهد
.
به سیلی عشق ِ خیالیت
نوازشم کن
.
جای آب
سرابی می خواهم
از عشق دروغینت

/ 0 نظر / 12 بازدید