چقدر قصه هست برای گفتن...

می خوام بنویسم ...

ذهنم پر از حرفای نگفته ست ... دلم پر از دلتنگی های ننوشته

اما دستام خالی شده

یکی یه سیگار بده دستم ... شاید تو اختناق و خفگی سرفه هام دستام یاری کنن برای نوشتن

فعلا همین بس که دلم یه نیمکت رو به افق می خواد، یه آسمون بارونی، یه پاکت سیگار و یه عالم سکوت و تنهایی

/ 0 نظر / 38 بازدید