سطل

وقتی سطلی نیست

چه اهمیت دارد

که ته چاه

آب باشد

یا یوسف...!!؟؟

..............................................................................................................

بابا اجازه ؟؟؟ من دلم همش برایت تنگ می شود

/ 2 نظر / 11 بازدید
برباد رفته..اما نه از یاد رفته!!!!!!!!!

من هم دلم تنگ میشود خیلی زیاد

خودم

دلم كه خيلي تنگ ميشه دلم ميخواد لگد بزنم به هرچي عشق و عاشقيه اشغاله لعنتيه اونوقت ميگم خودمو نسيمو عشق است