جامانده ام ... درست همین جا

نزدیک یکسال شده است از آخرین باری که مهمان این خانه بوده ام

و مهمانی امروز را باید مدیون باشم به آن ناشناسی که برایم یک گل به اشتراک گذاشته بود و پای مرا دوباره بازکرد به این خانه ... که انگار تنها جاییست که یک عالمه از من را توی خودش دارد... که هروقت می آیم دلم تنگ می شود برای خودم ... برای همه چیزهایی که دیگر نیستم و حتی همه آنچیزهایی که دارم نابود شدنش را می بینم و نمی توانم مانعش شوم...

یکی اش همین که بلد بودم چطور خودم را بنویسم... از تنهاییم بگویم .. با خودم حرف بزنم ... و امروز ...

انگار جا مانده ام همین جا... بین همین کلمات ...

/ 0 نظر / 67 بازدید