ققنوس" دل نوشته های یک مسافر"

بعثت ِ نمناک

چه‌کسی مثل ِمن می‌داند مبعوث شدن در غربتِ نمناک ِ حَراء، چه طعم ِ شادی ِ گسی دارد ، وقتی اولین ایمان آورنده همسرت باشد و تنها پیروانت اهل ِبیت...؟

خدا را چه دیدی، شاید روزی طعم ِخوش معراج را هم چشیدم و فتح کعبۀ دل‌ها و جاودانه شدن در تاریخ‌ات

اندکی صبر، دل شکستگی را پایانیست.


*پینوشت: 29 تیرماه 88 روز مبعث پیامبر، ثبت‌شو در تمام تاریخ عاشقی‌ام.

*بعداً نوشت: دلم شکسته، خسته ام و احساس تحقیرشدن دارم.

...


پيام هاي ديگران()        link        ٥:۳٠ ‎ب.ظ - دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸۸ - نسیم