ققنوس" دل نوشته های یک مسافر"

من و دلبندم

دلبند ِمن یک موجود دوست داشتنی‌ست، اینقدر دوست‌داشتنی که بعضی وقت‌ها دلم نمی‌آید لحظه‌ای از او جدا باشم و بعضی وقت‌ها دلم می‌خواهد از دستش سر به کوه و بیابان بگذارم.

من و دلبندم گمانم عاشق هم شده‌ایم و این عشق هرروز دارد بیشتر می‌شود ... آنقدر که هر دو می‌ترسیم

من و دلبندم اینروزها عجیب و غریب شده‌ایم، آنقدر عجیب که وقتی می‌گویم، دلم می‌خواهد از باز کردن یک کادو لذت ببرم، دلبندم حتی یک شکلات را برایم کادو می‌کند و باور کنید من لذت می‌برم از اینهمه دلبری دلبندم وقتی سعی می‌کند مرا خوشحال کند.

من و دلبندم اینروزها زیاد دعوا ( به قول دلبندم) و بحث ( به قول من) می‌کنیم و بعدش هی می‌ترسیم که نکند خاری به دل ِ یکی‌مان نشسته باشد و برای هر بحث 3 دقیقه ای 5 ساعت قربان صدقه هم می‌رویم و مسیج و تلفن و میل می‌زنیم که نکند رنجشی بماند و دست آخر هم دلمان صاف نمی‌شود و خیالمان راحت نیست تا یکبار دیگر هم را ببینیم و از نزدیک مطمئن شویم چیزی در زوایای روحی طرفمان باقی نمانده...

من و دلبند اینروزها عجیب و غریب شده‌ایم ... و من مدام فکر می‌کنم دوست داشتنمان دارد به یک بیماری تبدیل می‌شود ... اصلا اینروزها دلبندم برای من شبیه یک قرص مسکن قوی شده است که اگر سر وقت نخورمش مریض می‌شوم

از آن طرف دلبندم هم مدام نگران است ... دلبندم مدام فکر می‌کند نکند کار بدی انجام بدهد که من مجبور شوم به او دروغ بگویم

دلبندم حتی عجیب‌تر هم می‌شود وقتی می‌گوید دلش می‌خواهد پشت پنجره بایستد و ماست خریدن مرا نگاه کند...

من و دلبندم اینروزها عجیب شده‌ایم اینقدر عجیب که من باعث می‌شوم دلبندم قول بدهد دیگر با هیچ خانومی کار نکند و روزی هزار بار خیال مرا راحت کند که نگاهش به اندام هیچ زنی نیست و من منهای آن 3 یا 4 کیلویی که کم دارم زیباترین زن روی زمین هستم

و  دلبندم از من قول می‌گیرد که حتی اگر خواستم برای سورپرایز کردنش کادویی بخرم قبلش به او بگویم کجا می‌روم.

من اینروزهای ِ عجیب ِ خودم و دلبندم را دوست دارم

اینروزهای ِ عجیب که هردو به مرض دوست داشتن ِ بی‌حد دچار شده‌ایم

و من گرچه می‌ترسم این مرض به آزار دلبندم و من ختم شود اما اینروزهای بی‌آزارش را دوست دارم

اصلا من همه چیزهایی که مربوط به دلبندم باشد را دوست دارم.


**** تمام ِ سهم ِ من از عاشقی روزت مبارک****

...


پيام هاي ديگران()        link        ٢:٢٢ ‎ب.ظ - یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸۸ - نسیم