ققنوس" دل نوشته های یک مسافر"

دایره

چگونه‌است که تو صدای ترک‌خوردن نگاهم را نمی‌شنوی و یخ‌بستن اشکهایم را نمی‌بینی؟

گویی این قانون شده‌است که همیشه آدمی دایره‌ای را که وسط آن است دیرتر از دیگران می‌بیند

...

بگذریم

دردهای ناتمام من

شاید گره خورد براین قلم

تمام نمی‌شود چرا

تمام بودنم

...

پینوشت: حرفم نمی‌آید، گویی تمام حرف‌هایم برای نگفتن‌اند ... برای اینکه قورتشان بدهم و به تلخی‌شان بخندم

...


پيام هاي ديگران()        link        ۱:٥۱ ‎ب.ظ - شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸۸ - نسیم