ققنوس" دل نوشته های یک مسافر"

... و استقلال قهرمان شد


و این یک معجزه بود...

هی خدا با توام آره با خود تو ،

تو که برای من یک معجزه فرستادی ... ممنون که می خندی

 

پینوشت به خدا: گفتم شاید تو هم در گودرت صفحه مرا داشته باشی و این تشکر مرا بخوانی وقتی در این روزها که روزه سکوت گرفته ام از شادی فریاد می زنم ... راستی اینترنت آن دنیا که زیاد قطعی ندارد؟ فیلتر که نشده ای هنوز؟

...


پيام هاي ديگران()        link        ٧:٤٩ ‎ب.ظ - یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸۸ - نسیم