ققنوس" دل نوشته های یک مسافر"

حج یعنی

حج یعنی
طواف حلقۀ چشمانت
وقتی شرم ِ گناه
نجابتش را به رخ می کشد
...
احرام یعنی
گرمای تنت
وقتی من دخیل آغوشت می شوم
و تو بیشتر از همیشه یخ می زنی
...
عرفه یعنی
صحرای ِ کلام تو
وقتی میان ناز دخترانۀ من
بیشتر از همیشه مرد می شوی
...
قربانی یعنی
غرور ِ آبان ماهی من
وقتی به طمع داشتنت
امیدوار به ذبح اسلامی ام
...
غدیر یعنی
دست های مهربان تو
وقتی میان صد ها مدعی
مرا منتخب می کند
...
کعبه یعنی
قلب پر سخاوت تو
وقتی دیوارهایش را می شکافی
تا من میانش متولد شوم
...
حج یعنی
همبستگی من و تو
وقتی مرا با خودت تا خدا می بری
و من میان تردید هایم
نماز شکر می خوانم

...


پيام هاي ديگران()        link        ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ - سه‌شنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٧ - نسیم