ققنوس" دل نوشته های یک مسافر"

زندگی چیست؟

زندگی چیست؟؟؟؟

زندگی راه درازیست که می باید رفت

زندگی حس غریبی ست که می باید گفت

زندگی شعر جدیدی ست که می باید خواند

زندگی حزن عجیبی ست که می باید داشت؛

زندگی تلخی یک قهوه سرد

زندگی خنده یک کودک آلوده به تب

زندگی حسرت یک آه عمیق

زندگی غفلت یک فرصت ناب؛

زندگی حرف نگفته

زندگی درد کشنده

زندگی عشق نهفته

...زندگی چیست؟؟؟؟

" زندگی راه درازیست که می باید رفت "

...


پيام هاي ديگران()        link        ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ - دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸۸ - نسیم