ققنوس" دل نوشته های یک مسافر"

حلقه

 

حلقه تعهدت را دوست دارم

آنوقت که مرا منتخب می کنی

و من به رسم خرق عادت

سنت همۀ رسولان را می شکنم

تا معجزه کرده باشمت

که هیچ پیامبری دوبار به رسالت نمی رسد،

اما تو با مهربانی بر من نازل می شوی

و می گذاری خودت اولین ایمان آورنده باشی

که بیعت می کنی با پیامبرت،

تا دیگر دروغی نباشد

وقتی به بسم الله قرآنت

تبرکش کرده ای

...


پيام هاي ديگران()        link        ۱٢:٥۱ ‎ب.ظ - یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٧ - نسیم