ققنوس" دل نوشته های یک مسافر"

مثل هیچکس

هیچکس نشناسد... تو که می شناسی

هیچکس نفهمد ... تو که می فهمی

هیچکس نشنود ... تو که می شنوی

هیچکس نبیند ... تو که می بینی

هیچکس نباشد ... تو که هستی

هیچکس نخواهد ... تو که می خواهی

هیچکس نتواند ... تو که می توانی

هیچکس یادش نباشد ... تو که یادت هست

هیچکس حواسش نباشد ... تو که حواست هست

هیچکس نماند ... تو که می مانی

هیچکس دوستم نداشته باشد ... تو که دوستم داری

هیچکس مهربان نباشد ... تو که مهربان هستی

هیچکس که تو نمی شود ...

هیچکس که من نمی شود ...

پس چرا من اینقدر دلم شکسته است؟؟؟؟؟؟؟

...


پيام هاي ديگران()        link        ۱:٥٩ ‎ب.ظ - پنجشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٩ - نسیم