ققنوس" دل نوشته های یک مسافر"

به حلق آویز داری را که از دست توخواهد رفت

تصور کن بهاری را که از دست تو خواهد رفت

خم گیسوی یاری را که از دست تو خواهد رفت


شبی در پیچ ِ زلف موج در موجت تماشا کن

نسیم بی‌قراری را که از دست تو خواهد رفت


مزن تیر خطا،‌ آرام بنشین و مگیر از خود

تماشای شکاری را که از دست تو خواهد رفت


همیشه رود با خود میوه غلتان نخواهد داشت

به دست آور اناری را که از دست تو خواهد رفت


به مرگی آسمانی فکر کن،‌ محکم قدم بردار

به حلق آویز داری را که از دست تو خواهد رفت


پینوشت: در راستای از دست ندادن لحظات شاد و پر ترافیک خریدهای شب ِعید

...


پيام هاي ديگران()        link        ٢:٥٠ ‎ب.ظ - یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۸ - نسیم