ققنوس" دل نوشته های یک مسافر"

امروز من

وضعیت عاشقی:  بسیار عالی

وضعیت مالی: بسیار ضعیف

وضعیت جسمی:نامتعادل


شما یک انسان خوبی هستید که با وجود شرایط بد مالی و نابسامانی جسمی هنوز عاشقید... پس در مورد شما نظریه "گشنگی نکشیدی تا عاشقی از یادت بره" صادق نیست... فلذا باید بر روی نظریه "تو اتوبوس شاشت نگرفته که عاشقی از یادت بره" کار کنید.

پینوشت یک: نداره
پینوشت دو: حالم بده مگه نه؟؟؟؟
...


پيام هاي ديگران()        link        ۱٠:۳٩ ‎ق.ظ - دوشنبه ٥ بهمن ۱۳۸۸ - نسیم