ققنوس" دل نوشته های یک مسافر"

» جامانده ام ... درست همین جا :: یکشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۳
» انسانیتم آرزوست :: پنجشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٢
» بعضی وقت ها :: یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٢
» سکوت می کند از زندگی مرا بیزار :: چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» روزای روشن خداحافظ :: یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» حال ما :: سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱
» چقدر قصه هست برای گفتن... :: دوشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۱
» دیالوگ :: شنبه ٩ دی ۱۳٩۱
» نبش قبر :: سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳٩۱
» پایان تلخ :: سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند بجایی رسیده اند :: چهارشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٠
» نیست در شهر نگاری که دل از ماببرد ... بختم ار یار شود رختم از اینجا ببرد :: دوشنبه ٥ دی ۱۳٩٠
» 8/8 :: یکشنبه ۸ آبان ۱۳٩٠
» تو را کم دارم :: سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠
» دنیا دیگه مثل تو نداره :: شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٠
» مرگ حقه :: شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٠
» جورسومه فساد :: سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩٠
» دلم می خواد یه چیزی بنویسم :: چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٠
» این من دوست داشتنی :: چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٠
» نرخ آدمیت :: پنجشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٠
» مادر :: سه‌شنبه ۳ خرداد ۱۳٩٠
» چرا چنین دلتنگم؟؟؟ :: دوشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٠
» نادر و سیمین :: سه‌شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
» قار قار :: یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» سقط جنین 25 میلیونی :: سه‌شنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٠
» مثل هیچکس :: پنجشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٩
» گر دلم نیاسود ... از گناه تو بود * :: دوشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٩
» روابط من و آدم های شرکت :: جمعه ٢٠ اسفند ۱۳۸٩
» استخدام ی من ِ مهربان :: یکشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٩
» گزارش کنسرت حمید حامی و نیما مسیحا :: شنبه ٧ اسفند ۱۳۸٩
» مرا به سخت جانی خویش این گمان نبود :: دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٩
» پرواز آیه های عشق :: یکشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٩
» سفــر بخیـــر :: یکشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٩
» بدون شرح :: یکشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٩
» خداحافظ شرکت روانی ها :: یکشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٩
» همین :: یکشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٩
» رئیس ٍ اینور و آنور در :: چهارشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٩
» قد بلند و مهربان :: شنبه ۱۱ دی ۱۳۸٩
» من و خانم همکار :: چهارشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٩
» روزهای کوچکی :: چهارشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٩
» من و رئیس :: شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٩
» انگوری :: پنجشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٩
» سنگ و غذا :: یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٩
» گوشی :: چهارشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٩
» مصاحبه 4 ـ قسمت آخر :: شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٩
» مصاحبه 3 :: چهارشنبه ٧ مهر ۱۳۸٩
» مصاحبه 2 :: دوشنبه ٥ مهر ۱۳۸٩
» مصاحبه 1 :: شنبه ۳ مهر ۱۳۸٩
» این هم تمام شد :: پنجشنبه ۱ مهر ۱۳۸٩
» تاهل :: یکشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٩
» شام اجباری :: یکشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٩
» گور دسته جمعی :: چهارشنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٩
» رابطه کار و زایش :: دوشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٩
» دعوت افطار :: دوشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٩
» کف بازی :: دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۸٩
» رئیس قدیم....رئیس جدید :: سه‌شنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٩
» روزهای زندگی :: دوشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٩
» آخرش یعنی چی میشه؟؟؟ :: دوشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٩
» من و چهارقلوهایم :: چهارشنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٩
» فردای مبهم :: چهارشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٩
» حرام‌خواری :: شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٩
» همان ساعتی که زندگی نکردم :: چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸٩
» از گاو بی‌همه‌چیز تا ببر ِ زخمی :: دوشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸۸
» به حلق آویز داری را که از دست توخواهد رفت :: یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۸
» وقتی همه خوابند :: پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳۸۸
» من و کنسرت :: شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۸
» بد می بارد :: چهارشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸۸
» این روزهای شرکت؛ رونوشت به خانوم باوقار :: سه‌شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۸
» امروز من :: دوشنبه ٥ بهمن ۱۳۸۸
» به یاد کودک درونم :: دوشنبه ۱٤ دی ۱۳۸۸
» معنای عدالت و مدنیت و آزادی :: دوشنبه ٧ دی ۱۳۸۸
» خلوص :: چهارشنبه ٤ آذر ۱۳۸۸
» تولدم :: سه‌شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸۸
» میلادت مبارک :: سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳۸۸
» کاش همه چیز من نبودی :: چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸۸
» پراکنده‌گویی‌های یک ذهن ِ بیمار :: دوشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸۸
» معجزه :: پنجشنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸۸
» من و آقای کیمیا :: چهارشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸۸
» ثبت عاشقی :: جمعه ٩ امرداد ۱۳۸۸
» خسته از ارشمیدس و نیوتن و فیثاغورث :: سه‌شنبه ٦ امرداد ۱۳۸۸
» بعثت ِ نمناک :: دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸۸
» خیلی زود ... خیلی دیر :: شنبه ٢٧ تیر ۱۳۸۸
» من و دلبندم :: یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸۸
» میرحسین دوست داشتنی :: سه‌شنبه ٥ خرداد ۱۳۸۸
» خودشیفتگی :: سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
» ختم قرآن :: شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
» تو دختر :: چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
» تو که وسط دعوا حلقه‌ات را پس می‌بری :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
» سخاوت واژگانت :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۸
» می مانی نه؟؟؟ :: چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
» دایره :: شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
» ... و استقلال قهرمان شد :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
» وقتی خدا عاشق می شود :: سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸۸
» دیوانۀ تو :: سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸۸
» یک نامه برای تو :: سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸۸
» مرض ِ گذشتن از دَر :: یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸۸
» یک وقت دیدی برایت مُردم‌ها :: شنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸۸
» زندگی چیست؟ :: دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸۸
» یک چهارپایه و یک طناب :: دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸۸
» صورتک متعادل :: شنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸۸
» ماهی بیچاره :: شنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸۸
» افسار :: شنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸۸
» چراهای لعنتی و بی‏مصرف :: دوشنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸۸
» من همان گاوم که دلش می سوزد :: یکشنبه ٩ فروردین ۱۳۸۸
» هکیدیم :: دوشنبه ۳ فروردین ۱۳۸۸
» تمام شد :: جمعه ۳٠ اسفند ۱۳۸٧
» من ، رویا، موش ، گاو :: سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٧
» بی‏همه‏چیز :: دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٧
» لذت تولد دوباره دارد وقت خداییت بر تک تک ذرات وجودم :: چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٧
» پیرمردی هایت :: چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٧
» تیتر :: سه‌شنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٧
» با تو :: سه‌شنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٧
» برو به جهنم :: دوشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٧
» هوای دلمان :: دوشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٧
» سوختم :: یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٧
» من و تو :: دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٧
» بو :: یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٧
» بگذار :: شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٧
» معنا :: شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٧
» جلسۀ آموزشی :: چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٧
» گلادیاتور :: چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٧
» ساعت های کشدار ِ بی خاصیت :: دوشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٧
» گریه :: یکشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٧
» خود.ارضایی :: پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٧
» قیمت عشق همیشه بیش از تحمّل آدمیزاد ست :: چهارشنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٧
» تو :: چهارشنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٧
» س.ک.س :: سه‌شنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٧
» روز عشق :: سه‌شنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٧
» سطل :: دوشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٧
» با تو ... بی تو :: یکشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٧
» حال بی حالیه امروز :: شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٧
» پرتم امروز :: شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٧
» دست های مهربانت :: شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٧
» وقتی علامت سئوال برداشته می شود و رها می شوی :: یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٧
» سرنخ یک مازوخیسم :: دوشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٧
» دست بردار ازاین در وطن خویش غریب :: دوشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٧
» حلقه :: یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٧
» "تا" ندارد :: یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٧
» شک :: یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٧
» ف.ا.ح.ش.ه :: شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٧
» فال گیری خدا :: شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٧
» اپیزود دو :: شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٧
» اپیزود یک :: شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٧
» حال ِ صداقت :: شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٧
» دل دردمندم ای جان به لبت نیاز دارد :: دوشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٧
» زنگ دیکته :: دوشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٧
» شیشه عمر :: یکشنبه ٢٩ دی ۱۳۸٧
» با عشق نمیشه جنگید :: یکشنبه ٢٩ دی ۱۳۸٧
» من از جهانی دگرم :: چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٧
» بزرگترین اشتباه :: چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٧
» مثل همیشه :: سه‌شنبه ٢٤ دی ۱۳۸٧
» یه چای داغ مهمون من :: دوشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٧
» گمانم عشق تو باشی :: یکشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٧
» تنهایی ام را به من برگردان :: شنبه ٢۱ دی ۱۳۸٧
» ای عشق ِ دور :: جمعه ٢٠ دی ۱۳۸٧
» با چقدر دوست داشتن :: یکشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٧
» دلم می خواهد به خیاط حسادت کنم :: شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٧
» می خواهم عطسه کنمت :: چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧
» قصه گوی بی کتاب :: چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧
» دوباره بی تاب نوشتن می شوم :: سه‌شنبه ۱٠ دی ۱۳۸٧
» می خواهم برایت شعری بسرایم :: جمعه ٢٩ آذر ۱۳۸٧
» حج یعنی :: سه‌شنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٧
» باران یعنی تو :: سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٧
» آقای کیمیا :: شنبه ٢ آذر ۱۳۸٧
» مجسمه آزادی :: پنجشنبه ٢ آبان ۱۳۸٧
» دلواپس خورشید نباش :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٧
» روزمرگی :: سه‌شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٦
» سلام :: شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٦